Protectia muncii in Bucuresti

Desi este de multe ori un serviciu minimalizat ca si importanta, protectia muncii in cadrul companiilor si intreprinderior este esentiala. Atat pentru siguranta salariatului cat si pentru buna functionare a companiei. Implementarea reglementarilor in vigoare in cadrul firmei va preveni intamplarile nefericte precum accidentele de munca.

pericole
In Bucuresti se gasesc o multitudine de firme care ofera astfel de servicii, important este sa luati decizia de a incheia un contract de colaborare impreuna cu una din aceste firme.
Printre serviciile oferite se numara instructiunile proprii de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca, instructiuni pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului, tematici de instructaj privitoare la activitatile de sanatate si securitate in munca.
Specialistii care se ocupa de implementarea legilor referitoare la sanatate si securitate in munca fac in prima instanta o evaluare a firmei cu care colaboreaza. In primul rand trebuie idetificate felul lucrului, precum si pericolele care pot interveni asupra integritatii personalului angajat. In urma aceste analize, firma va lua decizii e numire in functie a lucratorilor desemnati. Va pune in derulare un program de instruire si testare la nivelul securitatii si sanatatii in munca.
Compania sau intreprinderea este obligata sa ofere personalului echipament individual de protectie, tipul acestuia fiind stabilit de catre firma care executa analiza. Este foarte important ca fiecare activitate specifica sa aiba protectie personalizata. Firma de consultanta administreaza activitatea de medicina a muncii, adica va programa personalul la controale medicale, atat obligatorii cat si suplimentare. Fisele de expunere la riscuri si fisele individuale e instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca sunt atributul firmei de consultanta. Aceasta se ocupa de intocmirea si completarea acestor fise.
Se organizeaza si se efectueaza instructajul in domeniul sanatatiisi securitatii in munca cu tot personalul angajat. Ce inseamna acest instructaj? Inseamna instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic si instructajul la reluarea activitatii. Semnalizarea la locul de munca a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, a mijloacelor de interventie precum si locatia centrelor de prim ajutor trebuie facuta corespunzator.
Firma de consultanta are o evidenta a accidentelor petrecute in firmele pe care e consiliaza, o lista a incidetelor periculoase si a bolilor din cadrul companiilor. Pentru a preveni aparitia spontana a accidentelor, se impun masuri de preventie, masuri cu caracter tehnic si organizatoric, care nu vor permite repetarea unor astfel de evenimente.
Prezenta truselor de prim ajutor, stingatoarelor si echipamentelor de protectie colectiva si individuala pentru personalul angajat intra tot in aria de responsabilitate a firmei e consultanta. Ei vor verifica si la nevoie vor solicita proprietarului achizitionarea unor astfel de echipamente.
Planuri de evacuare corect gandite si semnalizate, trebuie sa existe in orice companie. Astfel lucrul va ecurge in conditii normale.